No Code Building

Thẻ: đồng hồ ngoài trời nhà thờ gỗ đồng nai

  • Thi công đồng hồ công cộng tại Giáo xứ Gia Ray

    Thi công đồng hồ công cộng tại Giáo xứ Gia Ray

    Đồng hồ công cộng Sài Gòn – Đồng hồ Ostar vinh hạnh được Giáo xứ Gia Ray, thuộc Giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai lựa chọn là đơn vị cung cấp và thi công đồng hồ công cộng tại Giáo xứ. Để liên hệ đặt đồng hồ công cộng, đồng hồ ngoài trời với…