No Code Building

Danh mục: Trải nghiệm

  • Suy nghĩ đủ lâu về một vấn đề

    Khi gặp một vấn đề cần giải quyết, bản thân mình thường suy nghĩ cơ bản và thử giải quyết cũng ở mức độ cơ bản. Kết quả phản hồi sẽ giúp mình thu thập được dữ liệu, từ đó tiếp tục suy nghĩ và hành động cho lần tiếp theo. Lần tiếp theo không…