No Code Building

Thẻ: % discount woocommerce

  • Code hiển thị phần trăm giảm giá của sản phẩm

    Code hiển thị phần trăm giảm giá của sản phẩm

    Bạn muốn hiển thị phần trăm giảm giá % discount của sản phẩm? Mình giới thiệu đến bạn một số đoạn code dưới đây để bạn tham khảo. Lưu ý đây chỉ mới là đoạn code PHP, việc tùy chỉnh về màu sắc, size chữ cần bổ sung thêm code CSS nhé bạn. Ủng hộ…