Backlink là gì

Backlink là gì?

Backlink là liên kết (link) trỏ tới website của bạn từ một website khác.Trong quá khứ và hiện tại, Backlink vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc xếp hạng thứ tự trên công cụ tìm kiếm.

0989 333 069
Chat Zalo