No Code Building

Tháng: Tháng Năm 2019

  • Backlink là gì?

    Backlink là gì?

    Backlink là liên kết (link) trỏ tới website của bạn từ một website khác.Trong quá khứ và hiện tại, Backlink vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc xếp hạng thứ tự trên công cụ tìm kiếm.

  • Chèn Youtube vào website tự động responsive

    Chèn Youtube vào website tự động responsive

    Để website thêm sinh động, việc chèn Youtube vào bài viết là một lựa chọn rất tốt. Youtube hỗ trợ tính năng chia sẻ và chèn clip vào website. Nếu như website của bạn có những video clip hấp dẫn thì khách hàng sẽ rất hứng thú. Chỉ có một vấn đề khi nhúng clip…