No Code Building

Code tự động chọn biến thể đầu tiên của sản phẩm trong Woocommerce (Auto-select the first variant of product)

Nếu bạn muốn website tự động chọn biến thể đầu tiên của sản phẩm và hiển thị giá, hãy dùng đoạn code dưới đây. Nếu bạn chưa biết cách chèn code PHP vào website, hãy xem Hướng dẫn tại đây.

Ủng hộ mình bằng cách click vào 1-2 quảng cáo bất kỳ trên website nhé. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.

No Code Building – Admin

Đoạn code tự động chọn biến thể đầu tiên của sản phẩm trong Woocommerce

add_filter('woocommerce_dropdown_variation_attribute_options_args','fun_select_default_option',10,1);
function fun_select_default_option( $args)
{

    if(count($args['options']) > 0) //Check the count of available options in dropdown
        $args['selected'] = $args['options'][0];
    return $args;
}

Kết quả sẽ như hình:

Website đã tự động chọn biến thể có đầy đủ giá trị thuộc tính về Chất liệu, Kích thước và Màu sắc. Đồng thời, website cũng hiển thị giá bán của biến thể được chọn tự động.

Cần xác định chính xác biến thể đầu tiên của sản phẩm

Để sử dụng đoạn code trên một cách hiệu quả, bạn cần xác định đúng biến thể đầu tiên (vị trí 0). Bạn nhìn hình bên dưới đây và mình sẽ giải thích cách xác định.

Như trong hình, mỗi biến thể đều có 1 số mặc định không thể thay thế. Ví dụ như #1278, #1279, #1281. Vậy trong 3 biến thể này, biến thể số #1278 là biến thể đầu tiên nha các bạn. Nếu đây không phải là biến thể mà bạn mong muốn, thì nhớ thay đổi các giá trị thuộc tính phù hợp nhé. Không thể thay đổi số mặc định đâu.

Tại sao mình lại hiển thị 2 vị trí giá bán của sản phẩm?

Tuy nhiên, hình ở trên đã sử dụng thêm 1 đoạn code để thu gọn phần hiển thị giá sản phẩm. Vì mặc định cài đặt của Woocommerce sẽ hiển thị 2 vị trí giá đối với sản phẩm có biến thể.

  • Một vị trí giá nằm ngay dưới tên sản phẩm. Tạm gọi là giá mặc định Woocommerce, thường sẽ hiển thị dưới dạng khoảng giá. Ví dụ 5.000.000đ – 8.000.000đ
  • Một vị trí giá nằm dưới các giá trị thuộc tính. Và chỉ hiển thị khi được chọn.

Cụ thể như hình dưới đây:

Để ẩn bớt đi 1 vị trí giá, mời bạn tham khảo thêm đoạn code hướng dẫn trong bài viết “Thay thế giá mặc định Woocommerce bằng giá của sản phẩm biến thể“.

Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.