No Code Building

Thẻ: tự động chọn biến thể

  • Code tự động chọn khi sản phẩm chỉ có 1 biến thể

    Code tự động chọn khi sản phẩm chỉ có 1 biến thể

    Sản phẩm biến thể (Variable Products) là 1 dạng sản phẩm thường thấy đối với các website kinh doanh. Trong cùng 1 sản phẩm, có thể có nhiều biến thể về màu sắc, kích thước, chất liệu… Điều này làm cho website của bạn thêm sinh động hơn. Đối với các sản phẩm chỉ có…