No Code Building

Suy nghĩ đủ lâu về một vấn đề

Khi gặp một vấn đề cần giải quyết, bản thân mình thường suy nghĩ cơ bản và thử giải quyết cũng ở mức độ cơ bản. Kết quả phản hồi sẽ giúp mình thu thập được dữ liệu, từ đó tiếp tục suy nghĩ và hành động cho lần tiếp theo.

Lần tiếp theo không nhất thiết là ngay lúc đó hoặc hôm sau, mà có thể là tháng sau, năm sau. Tùy tính chất vấn đề mà khung thời gian thay đổi. Chỉ cần suy nghĩ đủ lâu về vấn đề đó, chắc chắn sẽ có hướng giải quyết.


Posted

in

Tags: