No Code Building

nocodebuilding---tạo-user-mới-trong-wordpress-featured

Tạo mới user trong WordPress

Đối với mỗi website sử dụng WordPress, ngoài admin user (tức là bạn) được tạo ra mặc định thì bạn có thể tạo ra nhiều user mới với các vai trò khác nhau. Quá trình tạo mới user trong WordPress và quản lý user được thực hiện trong Dashboard của wp-admin.

TẠO MỚI USER TRONG WORDPRESS

Để tạo mới user, bạn truy cập vào Dashboard –> Users –> Add New. Một bảng khai báo hiện ra để bạn điền các thông tin của user mới. Các thông tin có chữ required thì bắt buộc khai báo, còn các thông tin không có chữ required thì có thể khai báo hoặc không khai báo đều được.

nocodebuilding---tạo-mới-user-trong-wordpress

 • Username: Tên đăng nhập của user để đăng nhập vào website (bắt buộc).
 • E-mail: Email của user (bắt buộc).
 • First Name: Tên của user.
 • Last Name: Họ của user.
 • Website: Địa chỉ website của user.
 • Password: Thiết lập mật khẩu cho user. Bạn bấm vào nút Show password để chỉnh sửa tùy ý.
 • Send User Notification: Nếu bạn check vào ô vuông thì WordPress sẽ gửi email cho người mới được tạo user biết về tài khoản của họ. Danh nghĩa email gửi đi sẽ là email bạn đã cài đặt cho website của bạn.
 • Role: Vai trò của user đối với website (mình sẽ trình bày cụ thể ở phía dưới).

Sau khi nhập xong, bạn ấn vào nút Add New User để bắt đầu tạo ra một user mới.

Sau khi tạo xong người dùng, bạn có thể xem danh sách users hiện đang có trong website tại Dashboard –> Users –> All Users.

Để sửa thông tin, bạn chỉ cần ấn vào tên user cần sửa là được.

PHÂN QUYỀN USER

Tuy bạn thấy WordPress có 5 nhóm users, nhưng thực ra là có tất cả là 6 nhóm users, bao gồm:

 • Super Admin – Nhóm cao nhất và có quyền quản trị toàn bộ hệ thống (tức là bạn đó).
 • Administrator – Nhóm có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website WordPress, không bao gồm các website khác trong mạng website nội bộ.
 • Editor – Nhóm có quyền đăng bài viết lên website và quản lý các bài viết.
 • Author – Nhóm có quyền đăng bài viết lên website và quản lý các bài viết của chính họ mà thôi.
 • Contributor – Nhóm có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý các bài viết của chính họ.
 • Subscriber – Nhóm chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.

Việc lựa chọn và phân quyền đối với từng user cụ thể tùy theo bạn quyết định.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết về Tạo mới user trong WordPress và phân quyền user của nocodeBUILDING.


Posted

in