No Code Building

Mình vừa xác minh mã PIN của Google Adsense thành công

Đây là thư có mã PIN của Google Adsense gửi theo đường bưu điện đến mình. Như hình bên dưới, các bạn sẽ thấy mặt trước, mặt sau và mặt trong của thư. Ở mặt trọng có chứa mã PIN gồm 6 số để xác minh với Google Adsense.

Để xác minh mã PIN của Google Adsense, các bạn truy cập vào tài khoản Google Adsense của bạn vào thực hiện theo hướng dẫn.

Ở mục Công việc cần làm, bạn sẽ thấy phần XÁC MINH ĐỊA CHỈ THANH TOÁN CỦA BẠN. Bạn click vào chữ Xác minh.

Sau đó, bạn nhập vào mã PIN gồm 6 số mà bạn được nhận trong thư. Lưu ý: Bạn có 3 lần nhập mã PIN.

Bạn cần phải nhập mã PIN trong thời gian 4 tháng kể từ khi Google Adsense gửi cho bạn mã PIN.

Đối với mình, Google Adsense gửi mã PIN cho mình vào ngày 28/6/2021. Đến ngày 13/7/2021 thì mình nhận được. Chúc các bạn xác minh mã PIN của Google Adsense thành công.


Posted

in