No Code Building

Hướng dẫn thêm phụ đề vào video khi xem phim offline

Bài viết hướng dẫn cách thêm phụ đề vào video khi xem phim offline. Các bước thực hiện như sau:

  • Cài đặt phần mềm K-Lite Codec Pack để hỗ trợ xem phim có phụ đề
  • Tìm và download file video phim mà bạn muốn xem
  • Tìm và download file phụ đề phim tương ứng (dạng .srt hoặc .vtt)
  • Mở file video bằng K-Lite Codec Pack
  • Kéo thả file phụ đề vào ngay màn hình video
  • Enjoy

Video hướng dẫn thao tác thực hiện thêm phụ đề vào video khi xem phim offline: