No Code Building

CÓ nên thiết kế website bằng WordPress

Hướng dẫn thay đổi độ dài của đoạn tóm tắt mô tả bài viết Post Excerpt

Trong khi hiển thị danh mục bài viết, mỗi bài viết thường đi kèm phần mô tả ngắn gọi là Post Excerpt. Mặc định thì số từ cho phần mô tả này khá dài. Và nếu bạn muốn rút ngắn hoặc tùy chỉnh số từ trong phần mô tả này, đây là bài viết bạn cần.

 1. Giải pháp là chèn đoạn code PHP phía dưới vào website. Nếu bạn chưa biết cách chèn code PHP thì mời bạn tham khảo bài hướng dẫn chèn code PHP.
 2. Đoạn code PHP cần chèn là:
add_filter(
  'excerpt_length',
  function ( $length ) {
    // Number of words to display in the excerpt.
    return 25;
  },
  500
);

Bạn thay số 25 bằng số từ mà bạn muốn hiển thị. Chúc bạn thành công. No Code Building.


Posted

in

,

Tags: