No Code Building

nocodebuilding hướng dẫn sử dụng hook generatepress

Sử dụng Hook toàn tập

Bắt đầu từ GeneratePress Premium 1.7, Hook được sử dụng và cho phép bạn thêm nội dung vào bất kỳ vị trí nào trên website có Hook. Có một list danh sách các Hook sẵn có trên GeneratePress, và có một lựa chọn gọi là Custom Hook để bạn tạo những Hook mới cho riêng mình.

CÁCH SỬ DỤNG HOOK

Bạn sử dụng Hook bằng cách thêm vào các dòng code PHP. Bạn có thể sử dụng plugin Code Snippets để làm công việc này. Mình tin đây là cách khá tốt để quản lý code PHP và hạn chế thấp nhất các lỗi có thể xảy ra. Để cài đặt, chỉ đơn giản vào Dashboard, vào phần Plugins > Add New và tìm kiếm plugin để cài đặt Code Snippets.

Đoạn code PHP chung khi sử dụng Hook như sau:

add_action( 'your_hook_name','example_function_name' );  
function example_function_name() { ?> 
    Insert your hook contents in here.
<?php }

Trong ví dụ trên, bạn hãy thay thế your_hook_name bằng tên Hook mà bạn muốn sử dụng, ví dụ là wp_head hay generate_before_header.

Sau đó thay thế example_function_name bằng một tên gọi do bạn tự đặt cho chức năng mà bạn dự định thực hiện. Ví dụ mình thường đặt bằng tên của mình: trung_insert_into_wp_head

Cách sử dụng cụ thể cho từng Hook được hướng dẫn tại  danh sách này.

VỊ TRÍ CÁC HOOK

Ngay phía dưới là hình ảnh minh họa cho vị trí hiển thị các Hook có sẵn của GeneratePress.

Posts Page

Single Post

Static Page

Archives