Hiển thị giá Sale trước giá thường Regular

Thông thường, Woocommerce hiển thị giá thường trước giá sale.  Nếu bạn muốn hoán đổi lại, hiển thị giá sale trước giá thường Regular thì dùng đoạn code dưới đây:

add_filter( 'woocommerce_format_sale_price', 'invert_formatted_sale_price', 10, 3 );
function invert_formatted_sale_price( $price, $regular_price, $sale_price ) {
    return '<ins>' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . '</ins> <del>' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . '</del>';
}

 

Share on facebook
Share on tumblr
Share on twitter
Share on linkedin

Bình luận

Mình không sử dụng tính năng bình luận trên website này. Bạn có thể liên hệ qua Hotline hoặc Zalo. Trân trọng.

Bài viết liên quan

Marketing quà tặng

Đối tác liên kết

0989 333 069
Chat Zalo