Chính sách riêng tư

Chính sách riêng tư cho bạn biết nocodeBUILDING sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại nocodeBUILDING như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách riêng tư trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng nocodeBUILDING, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách riêng tư. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố.

Bạn nên xem lại chính sách riêng tư bất cứ khi nào bạn truy cập nocodeBUILDING để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào.

Chính sách của nocodeBUILDING là giữ kín thông tin cá nhân nhận được và chỉ dùng cho mục đích nội bộ, không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

nocodeBUILDING thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập tự nguyện gửi cho website.

Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác, ví dụ thêm bạn vào danh sách gửi email của nocodeBUILDING. Thông tin thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn.

nocodeBUILDING có thể thu thập một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web. Thông tin này được sử dụng để giúp cải thiện và quản lý trang web.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

nocodeBUILDING có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi tùy thuộc vào các tính năng được cung cấp.

Cookie và công nghệ theo dõi rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như loại trình duyệt và hệ điều hành, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web, và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách.

Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác, tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

nocodeBUILDING xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. nocodeBUILDING không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho bạn.

nocodeBUILDING có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

nocodeBUILDING có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên và các đại lý (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách riêng tư của nocodeBUILDING, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ.

nocodeBUILDING giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên website này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian nocodeBUILDING hoạt động.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

0989 333 069
Chat Zalo