Coder có cần giỏi tiếng Anh?

Thông thường, một coder thường chỉ chăm chăm một việc duy nhất: code. Sau khi ra trường và bắt đầu đi làm, các bạn sinh viên theo nghiệp code mới chợt nhận ra rằng: bên cạnh kiến thức về code, còn rất nhiều phải học như thiết kế, quản trị mạng, kinh doanh, giao tiếp…