Tích hợp Mailchimp với Elementor

Mailchimp là dịch vụ email marketing miễn phí tốt nhất hiện nay. Mailchimp được tin dùng bởi hàng triệu website, chỉ miễn phí cũng là quá đủ. Việc thu thập email của khách hàng trở nên dễ dàng hơn khi tích hợp Mailchimp vào Elementor. Bài viết này mình hướng dẫn bạn các bước thực

Lùi 1 bước để tiến 3 bước

Đây là đoạn trích của cuốn sách Rework mà mình rất yêu thích Sách lược kinh doanh trước nay đều cho rằng để đánh bại đối thủ cạnh tranh, bạn cần phải cố gắng hơn họ một bậc. Nếu họ có bốn điểm mạnh, bạn cần phải có năm (hoặc mười lăm, hoặc hai mươi